Program 2016

20 mars söndag kl 17.00 Årsmöte
Kyrkans Hus i Fjugesta. Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt kaffe.

26 mars lördag (påskafton) kl. 06.00 Orrspelsmorgon
Samling Q-star Macken Lekhyttan. Att uppleva orrarnas spel en tidig morgon är en upplevelse man sent glömmer. Stövlar, varma kläder och matsäck medtages. Ledare: Jonas Forsberg 0585-44234

NatursnokarnaFågelskådning vid Olstorp
23 april lördag kl 10.00 – 12.00
Vägbeskrivning: På väg 204 mellan Fjugesta och Mullhyttan, tag av söderut mot Bålby. Kör nästan ända fram till Bålby, men strax innan tag av mot vänster vid skylt Fågeltorn. Kör den till vändplats och du är framme.

Natursnokledaren Ann-Sofi Eliason. 072-393 41 63 el sixtorpfriluftsgard@gmail.com Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden. Medtag mat och dryck samt ha lämplig klädsel.

23 april lördag kl 10.00 – 16.00 Workshop prova på i Sixtorp.
Natur, Hälsa & Skapande.
Samling Sixtorp g:a skola. Enkel massage. Musikskapande, Afrodans, Skapande bild, Betong-gjutning.Förmiddags- och eftermiddagsfika samt supplunch. Kostnad
650 kr/person. Se vidare vår hemsida www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se i mars.Anmälan senast den 13april på mail till: Ann-SofiEliason sixtorpfriluftsgard@gmail.com Även frågor kan ställas dit.

Natursnokarna – Vad finns i sjön/bäcken? 7 maj lördag kl 10.00 – 12.00
Samling Sixtorps g:a skola

Natursnokledaren Ann-Sofi Eliason. 072-393 41 63 el sixtorpfriluftsgard@gmail.com Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden. Medtag mat och dryck samt ha lämplig klädsel.

7 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll
Samling Olstorp. Vägbeskrivning: På väg 204 mellan Fjugesta och Mullhyttan, tag av söderut mot Bålby. Kör nästan ända fram till Bålby, men strax innan tag av mot vänster vid skylt Fågeltorn. Kör den till vändplats och du är framme. Denna sjudande vårkväll brukar alltid vara fin. Korvgrillning. Medtag kaffe, korv och tillbehör. Ansvarig: Jonas Forsberg 0585-44234

Natursnokarna – Troll- och knyttvandring 28 maj lördag kl 10.00 – 12.00

(OBS samlingstid09.30) Fasaskogen Dormen/Jätteberget. Samling Järnhandlarplan i Mullhyttan.(där bussen vänder) kl 09.30

Natursnokledaren Ann-Sofi Eliason. 072-393 41 63 el sixtorpfriluftsgard@gmail.com Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden. Medtag mat och dryck samt ha lämplig klädsel.

19 juni söndag Sixtorpsdagen kl 11.00 – 15.00 samt natursnoksavslutning
Familjeaktiviteter i anslutning till vår klubbstuga (Sixtorps gamla skola) Även andra föreningar medverkar. Grillbrasan brinner och kaffe med dopp finns till en billig penning. Detaljerat program kommer på vår hemsida i början av juni www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se

Natursnokarna – Skattjakt 19 juni lördag kl 11.00 – 15.00
i samband med Sixtorpsdagen Samling Sixtorps g:a skola Natursnokarna är en familjeaktivitet. Där man tillsammans äventyrar, utforskar och upplever. Vi syns där ute, där allt roligt kan hända.

Natursnokledaren Ann-Sofi Eliason. 072-393 41 63 el sixtorpfriluftsgard@gmail.com Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden. Medtag mat och dryck samt ha lämplig klädsel.

3 juli söndag kl 10.00 Vandring över Skagerhultsmossen
Samling 10.00 med gudstjänst vid Skagerhults gamla kyrka. Sedan vandrar vi Likvägen över mossen. Medtaget fika som intas halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan.
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449

11 september söndag kl 10.00 Skogsvandring
Samling vid Grytatorpet. (kör Tryggeboda-vägen från Mullhyttan förbi Sixtorp, förbi Tryggeboda och fortsätt rakt fram till vägs ände. Där är det!) förhoppningsvis kommer en svampkännare med så ta med svampkorg. Medtag också matsäck. Ledare:Ulla Lööw 0585-45025

13 november söndag. kl 17.00 Bildafton
Bildafton Lindens samlingssal i Fjugesta (mitt emot Sparbanken). Jonas Forsberg/N visar sina bilder. Entré 40 kr inkl fika.

20 november söndag 17.00 Bildafton
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa Jonas Forsberg/N och andra naturfotografer visar sina bilder. Entré 50 kr inkl fika.
Ansvarig Ingvar Blomberg 019-296574