Projekt

Projekt naturskola i Sixtorp

Sixtorps gamla skola ligger i ett vackert område för friluftsliv och passar utmärkt för studium av naturen. Hit ska den som vill lära mer om naturen kunna komma och få guidade turer m.m.

Naturskyddsföreningen i Västernärke har fått igång en Naturskola vid Sixtorp och i dess närområde.

Pågående arbete just nu:

1. Påbörja en etablering av ett lokalt kunskapscentrum i Sixtorp anpassat för att kunna ta emot skolor, företag, organisationer och övriga som vill få ta del av Sixtorps och västra Kilsbergens natur- och kulturlandskap.

2. Påbörja ett samarbete och ett utbyte med Lekebergs kommun, Fältbiologerna, lokala fiskevårdsområdesföreningen, jaktvårdsorganisationen, hembygdsföreningen och lokala skogs- och jordbruksorganisationer som är aktivt verksamma inom området för att se vilka delar i Sixtorps närområde som det finns önskemål och behov att samarbeta och samverka kring.

3. Undersöka vilka företag som kan delta i verksamheten.

Ambitionen är att påbörja en mer kontinuerlig verksamhet vid Sixtorp där det på sikt ska finnas möjlighet att anställa fast personal för att kunna ta emot grupper både inomhus och utomhus på ett trevligt och professionellt sätt.